5 Projekter der Placerer Droner på Landkortet

Flere nye projekter er begyndt at samle den hastigt voksende datamængde der danner sig fra det stigende antal drone flyvninger vi ser i luftrummet.

Eftersom der ikke findes et “Motorregister for Droner” (endnu), har flere private hjemmesider set en mulighed for at komme i spil som informations-central ved at samle relevante data om drone flyvninger i stor målestok:

 

Læs mere