Regler for flyvning med droner

Regler for flyvning med droner i Danmark

 

Inden din første flyvning med en drone (quad-, hex- eller octocopter mv.) i Danmark, skal du kende flyvereglerne for ubemandede luftfartøjer. Flyvereglerne er lavet for at “fremme sikkerheden i luftrummet,  privatlivets fred, samt den almene sikkerhed“. Overtrædelse af flyvereglerne kan medføre bøde.

 

Flyvereglerne reguleres i Danmark af Trafikstyrelsen og for droner hedder bestemmelsen BL 9-4 “Bestemmelse om luftfart med ubemandede luftfartøjer“. Dette er reglerne for droner der vejer under 25 kg.

 

Her er en infografik med oversigt over de vigtigste regler for flyvning med droner i Danmark.

 

 

Infografikken herover (Download PDF – 662 KB) kan du printe ud og opbevare med din drone.

 

 

Dispensation for flyvereglerne

Hos Trafikstyrelsen kan man søge om dispensation for flyvereglerne hvis dronen skal bruges til:

  • Test
  • Forskning
  • Kommercielle formål

Ved ansøgning om dispensation skal man aflevere en “driftshåndbog” med beskrivelse af sikkerhedsmæssige procedurer, pilotens uddannelse mv. med henblik på at sikre, at piloten har den nødvendige træning ved flyvning i bymæssig bebyggelse, offentlig vej etc. Du kan købe en drone driftshåndbog hos os, hvor du blot udfylder dine egen data inden ansøgning.

 

 

Regler for flyvning med drone – FAQ

 Hvad er bymæssig bebyggelse?

Bymæssig bebyggelse er defineret som et område der “hovedsagligt anvendes til beboelse, industri eller fritidsaktiviteter, herunder områder med over 200 indbyggere, samt sommerhusområder, beboede campingpladser, bebyggede industri- og havneområder. Desuden parker, strande eller andre rekreative område der ligger indenfor, integreret med eller i umiddelbart tilknytning til tæt bebygget område.”

Der skelnes ikke mellem bymæssig bebyggelse og tættere bebygget område.

 

 Hvad er større offentlig vej?

Definitionen på en større offentlig vej, er en vej der har et vejnummer.

 

 Må jeg filme andre personer?

Optagelse af video/fotos med drone skal overholde samme regler som der gælder for alle andre og er reguleret i Straffelovens §264. Den siger, at du “ikke uberettiget må filme eller fotografere personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted“. Overtrædelse straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder.

 

 Må jeg flyve indendørs?

Ja. Du skal dog flyve på din egen eller anden privat ejendom hvor du har tilladelse fra ejeren. Du må ikke udsætte andre personer, dyr eller ejendomme for fare.

 

 Må jeg flyve over andre personer?

Nej, du må ikke overflyve andre personer. Du må ikke udsætte andres liv og ejendom for fare. Derfor må du ikke overflyve tæt bebyggede områder, sommerhusområder, beboede campingpladser eller områder hvor der er samlet et større antal mennesker i fri luft.

 

 Må jeg flyve på min egen private grund?

Ja, forudsat at du overholder flyvereglernes krav, herunder kravet om 150 m afstand til bebyggede områder og ikke flyver over 100 m højde.

 

 Er reglerne de samme i andre lande?

Nej. Der kan være meget løsere regler i nogle lande, mens du kan ende med at blive anholdt i andre. Derudover kan der kan være forskel på om du flyver privat eller kommercielt. Så undersøg det grundigt inden du tager din drone med på ferie.