Drone video - Ledreborg Slot

Ledrebrog Slot.

Bygget i 1740-45 af Lensgreve Johan Ludvig Holstein-Ledrebrog, den daværende leder af Den Danske Kancelli under Christian VI, har nu været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år.

Phantom 2
GoPro3+ Black Edition
1080p 25fps
Final Cut Pro X