Kortlægning fra droner | 3D kort | Ortokort | Højdekort | Termiske optagelser

 • Mapping Fra Drone

  Professionel Kortlægning med Droner

  Vi leverer 3D kort, ortokort, højdekort og termiske optagelser fra droner. Kortene leveres i høj opløsning og kan bruges til professionelle formål som volumenberegning, opmåling, projektering, visualisering, kortlægning af terræn og en lang række andre opgaver.

  Få en pris nu
 • Hurtig kortlægning af store områder

  Udnyt de helt nye muligheder indenfor kortlægning

  Droner har revolutioneret Kort- og Landmåler branchen, fordi de kan lave professionelle kort og opmålinger af store områder på relativt kort tid.

  få en pris nu

3D kort fra drone

3D kort i høj kvalitet med fotorealistiske teksturer. Perfekt til online visualisering, deling, opmåling og fly-through videoer.

Ortokort

Fotos fra en overflyvning med en drone danner grundlag for præcise ortokort der er korrigeret for perspektiv og kan bruges til præcise opmålinger.

Højdemodeller

3D modeller dannet udfra fotos taget med en drone danner grundlag for beregning af højdemodeller der kan vise terrænkonjuktere og højdekurver.

Vi laver 3D kort fra droner

3D kort

Ingen anden platform end droner kan lave så nøjagtige 3D-modeller.

3D kort fra droner kan laves hurtigt og kan spare dig for tid og penge. Bygninger, seværdigheder og udgravninger kan præsenteres med en høj punkttæthed helt ned til få cm pr. pixel. Udfra kortene kan der også laves præcise volumenberegninger af jord, korn, kul og udgravninger og meget mere. Kontakt os for priser.

Fordele ved at lave 3D kort fra droner

3D kort fra DRONIE er både billigere og hurtigere lavet end med traditionelle metoder. Fotos fra vores droner sættes ind i en punktsky (Point Cloud) hvorfra der kan genereres en meget nøjagtig 3D model der kan eksporteres til en lang række af de mest benyttede programmer (GIS/CAD mv).

3D modeller fra droner giver nye muligheder

3D kort i høj kvalitet med fotorealistiske teksturer. Perfekt til online visualisering, deling, opmåling og fly-through videoer.

Lav unikke video præsentationer

Flotte og præcise præsentationer og visualisering af bygninger og ejendomme - til brug før, under og efter projektet.

Eksporter til dit workflow

3D modellerne kan eksporteres til en lang række af de mest benyttede programmer så du kan arbejde videre på modellen.

Fantastiske 3D modeller

Se bygninger, ejendomme og strukturer og fra helt nye vinkler uden kendskab til special software

Ortokort fra drone

Ortokort

Spar tid og penge ved at lade DRONIE lave dine Ortokort. Vi laver ortokort i høj opløsning. Korrigeret for perspektiv og med en præcision ned til få cm pr. pixel kan vi levere et professionelt produkt der kan bruges til opmåling give dig kontrol over geografiske data.

Ortokort fra drone

Ortokort fra droner er dannet udfra luftfotos i meget høj opløsning. Kortene er korrigeret for perspektiv så størrelsesforholdet er det samme på hele kortet. Fotos fra fly har lavere opløsning og skarphed, mens en drone kan programmeres til at flyve en flyverute i lav højde og sørge for den perfekte kombination af skarphed og overlap for alle fotos.

Ortokort til opmåling

Vores detaljerede ortokort med korrigeret perspektiv i høj opløsning kan bruges til opmåling, overvågning mv. og giver dig kontrol over geografiske data.

Høj punkttæthed

Ortokort fra droner er leveret udfra knivskarpe dronefotos (16 MP) med en punkttæthed helt ned til 2 cm pr. pixel.

Hurtig kortlægning

Vores drone flyver efter en forudprogrammeret flyverute og optager automatisk fotos med det bedst mulige overlap. Resultatet er et præcist kort med kort leveringstid.

Prisbillig løsning

Ortokort fra droner er den billigeste måde at få professionelle kort på. Kontakt os for priser.

Højdemodeller lavet med droner

Højdemodeller

Spar tid og penge ved at lade DRONIE lave dine højdekort.

Højdekort og terrænkort kan bruges til professionelle formål som visualisering af terrænlinjer, miljøovervågning og skabe overblik. Kortene kan naturligvis eksporteres til CAD og BIM software for videre behandling. Kontakt os for priser.

Højdemodeller fra drone

Højdemodeller laves udfra knivskarpe luftfotos optaget fra vores droner. Vi kan levere professionelle kort med meget kort varsel. Kontakt os for priser.

Terrænkurver

Skab overblik og visualiser terrænforskelle og højdekurver.

Volumenberegning

Beregn volumen på jordbunker, udgravninger og korn/kul lagre med stor præcision.

Opmål højdeforskelle

Højdekort fra droner kan levere meget præcise kort til opmåling af helt små højdeforskelle på få centimeter.

Store besparelser

Kort optaget med droner kan laves væsentlig billigere end med den gammeldags teknologi med fly.