Din guide til de forskellige drone Flight Modes

Aktivér præcisionsflyvning med en enkelt knap.

 

I et fly kan piloterne mindske deres arbejdsbyrde med auto-pilot så de kan koncentrere sig om andre ting.

 

På samme måde kan du med en drone aktivere on-board “Flight Modes” som kan udføre opgaver der kan hjælpe dig med flyvningen og kontrollen over din drone.

 

Et Flight Mode kan være noget så simpelt som en stabilisering til manuel flyvning eller et komplekst system som kan programmeres til at flyve efter GPS waypoints i en fastsat højde.

 

Mange Flight Controllers har en “Failsafe” mode der kan aktiveres for “Return to Home” funktion i tilfælde af du får problemer under flyvningen.

 

I artiklen herunder kan du se en grundig gennemgang af de forskellige Flight Modes en drone kan benytte.

 

Flight Controllers har en række forskellige modes der kan opdeles i tre kategorier. De første er modes der holder position både vertikalt og horisontalt, såsom Altitude mode eller GPS mode. Næste kategori inkluderer modes der kontrollerer dronens orientering i forhold til pilotens position. Tredje kategori er de såkaldte Failsafe modes.

 

Da flere producenter bruger deres varemærke i navnet på deres Flight Modes, bruger vi for i denne artikel de generiske navne for at gøre det klart hvad vi taler om. En specifik mode her, kan altså sagtens hedde noget andet for netop din drone selvom den dækker over det samme.

 

Du bør have et godt kendskab til de forskellige modes for din remote og drone. Ligeså vigtigt er det, at de knapper der skifter modes på din remote er tydeligt markeret. Sædvanligvis er det også en god ide at have en “Preflight” checkliste for at sikre at alle knapper er indstillet korrekt inden du flyver.

 

Kend knapperne på din remote

 

 

Manual Mode
Bruges når du ønsker maksimal kontrol over din styring og manøvrering. Denne mode foretrækkes af piloter der laver aerobatisk flyvning eller flyver FPV (First Person View) race. Enkelte simple remotes fungerer kun i Manual Mode. Hvis dronen flyves frem vil den bevæge sig fremad. Når input er centreret er højden stabiliseret men den vil fortsætte med at drive en smule fremad. Throttle input er også manuel, alt input på din remote vil blive direkte overført til dronen og den vil reagere forholdsvist hurtigt og kontant. Manual Mode kræver meget erfaring og træning.

 • Erfarne piloter som flyver på baner eller race bruger Manual Mode for hurtig reaktion
 • Begyndere bør aldrig flyve Manual Mode da det kræver meget rutine og træning for at kontrollere og dronen reagerer meget hurtigt
 • Fotografer der filmer video kan bruge Manual Mode hvis de følger et objekt i bevægelse og har brug for hurtigt at skifte dronens position under flyvning

 

Altitude Mode
De mere avancerede remotes har barometere der kan måle selv meget små forskellige i lufttrykket. Når du vælger Altitude Mode – ofte kaldet Atti Mode – holder dronen højden, men kan være i bevægelse ved vindstød. Dronen vil drive med vinden, men den vil holde højden konstant. Du kan stadig ændre højde fra din remote som normalt. Når input er centreret igen vil den holde den højde den befinder sig i.

 • Altitude Mode bruges når du ønsker bløde laterale bevægelse under optagelse af video og du vil holde en fast højde
 • Kan med fordel bruges hvis du skal flyve under objekter som en bro, i en skov eller andre steder med dårlig GPS signal
 • En remote med input sticks der centrerer automatisk giver mulighed for at flyve i Altitude Mode uden at man konstant behøver holde øje med sine inputs. Det er en fordel for nye piloter som ikke er vant til at returnere input til center efter hver højde ændring

 

GPS Mode holder din drones position stabil så du kan koncentrere dig om kompositionen når du fotograferer

 

 

GPS Mode
Den mode holder både dronens vandrette og lodrette position og er ideel for begyndere og når man skal lære en ny drone at kende. Det er en meget “tilgivende” mode da du kan flyve dronen som du vil, men hvis du er i tvivl om noget kan du altid bare slippe inputs og dronen bliver på stedet. For at kunne fungere korrekt er det nødvendigt med god GPS forbindelse, da dronen skal forbinde med en del satelitter (normalt mindst seks), inden du flyver. Af den grund kan der, afhængigt af dronetype, være en længere opstartstid end med de andre modes.

 • GPS Mode kaldes også for “Loiter Mode” og er ideel for begyndere
 • Fotografer kan drage stor nytte af GPS Mode da piloten kan slippe inputs og koncentrere sig om komposition og kameraindstillinger mens dronen holder sig i samme position
 • Piloter der laver inspektion af tage, tårne og skorstene bruger næste altid GPS Mode

 

Waypoint Mode er den perfekte løsning til at undersøge store områder som en solcellefarm

 

 

Auto eller Waypoint
Ofte bliver waypoint flyvning kaldt “autonom” (autonomous) flyvning da piloten ikke laver inputs og styring under flyvning i denne mode. Istedet er GPS waypoint og højde fastsat på forhånd (ofte i en app på en iPad eller pc). Når waypoints er lagt ind bliver de overført til remoten trådløst eller via kabel. Waypoint Mode bruges når man ønsker en specifik flyverute. Piloten skal stadig have LOS (Line of Sight) under hele flyvningen i tilfælde af at dronen mister GPS signal eller der opstår andre problemer undervejs. Hvis det sker, man kan aktivere en knap på sin remote og skifte til enten GPS eller Altitude Mode og overtage styringen af dronen med det samme.

 • Auto Mode bruges til kortlægning og undersøgelser da kan man programmere en flyvning i et mønster så kameraet eller sensorer dækker hele det ønskede område
 • SAR (Search and Rescue) flyvning kan også bruge Auto Mode hvis man vil sikre at man har overfløjet alle dele af et område. Det er meget simpelt at programmere et flyvemønster der dækker hele det ønskede område.
 • Videooptagelser kan bruge Auto Mode hvis der er brug for at lave flere flyvninger over den samme flyverute.

 

Normal Orientation Mode
I denne mode skal du konstant kende dronens orientering (retning) da inputs fremad eller bagud vil sende dronen i den lineære retning. Hvis du eksempelvis har orienteret drone med front mod dig selv (drejet 180 grader) vil input signal fremad sende dronen væk fra dig da input signalet er modsat.

 • Normal Mode bør kun bruges når du har konstant LOS. RC helikopter piloter bruger denne mode meget
 • LED lys – eller farvede stafferinger – kan hjælpe dig med at finde fronten af dronen
 • Større droner (hexa- og octocoptere) med kraftigt LED lys og tydelige markeringer gør det lettere hurtigt at finde dronens orientering

 

Sørg for at dine forskellige Flight Modes er markeret på din remote så du altid ved hvordan du skifter

 

 

Free Mode
I Free Mode (også kaldet Home Lock) har dronens orientering ingen relation til pilotens position. I denne mode vil dronen flyve retur når input signalet er “bagud”. Det er en god mode for begyndere da man så ikke behøver koncentrere sig om dronens orientering under flyvningen.

 • Free Mode er super for begyndere da man kan fokusere på at lære at manøvrere og stadig let bringe dronen tilbage til sig selv
 • Hvis du mister LOS eller orientering i en af de andre modes, kan du altid skifte til Free Mode og flyve sikkert retur
 • Free Mode vil kun fungere korrekt hvis dronen har fået markeret et Home Point inden flyvningen starter. Som i GPS Mode kræver det at GPS signalet er godt og dronen har fået forbindelse med en del satelitter inden man flyver

 

Hvis du mister orienteringen kan RTH Mode være din redning, især over vand

 

 

Aktiveret Return-to-Home Failsafe
Remotes med GPS har flere avancerede muligheder som du kan udnytte under visse forhold. Hvis dronen bliver fløjet udenfor en sikker radius, eller hvis du har mistet orienteringen, kan du aktivere RTH (Return to Home) – også kaldet Failsafe – hvorefter dronen flyver hjem og lander automatisk på sit udgangspunkt. Man kan normalt tildele RTH-funktionen til en knap på sin remote og det er en sikkerhedsfunktion der varmt kan anbefales. På nogle droner kan man skifte det punkt hvortil dronen skal returnere, f.eks. til der hvor remoten aktuelt befinder sig (hvis man befinder sig på en båd), eller der hvor dronen nu befinder sig (hvis man er løbet tør for batteri).

 • Aktiver kun RTH Mode hvis nødvendigt da forhindringer og andre situationer kan udgøre en risiko. Vær sikker på hvordan din Failsafe virker (kend højden dronen vender tilbage i) og hvilken rute den vil bruge for at vende tilbage
 • Hvis din drone ikke vender tilbage som forventet kan du slå RTH Mode fra og overtage kontrollen igen og selv flyve den retur

 

Automatisk Return-to-Home Failsafe
Ofte kan man forprogrammere en automatisk Return-to-Home funktion der aktiveres når bestemte forhold opfyldes. Eksempelvis kan dronen automatisk flyve retur hvis den mister radiosignal, eller hvis remoten løber tør for strøm. Det kan også være når batteriet når ned på en fastsat værdi (fx. 30% strøm tilbage), eller dronen når en vis afstand væk fra piloten, så aktiveres denne bemærkelsesværdigt nyttige funktion.

 • Hvis din drone automatisk aktiverer RTH, så er der en seriøs årsag hertil som du skal skal udbedre eller kende
 • Efter en drone har aktiveret og autolandet, bør du grundigt gennemgå din drone for at fastslå årsagen
 • RTH mode virker kun korrekt hvis dronen har haft mulighed for at fastslå sin position med godt GPS signal og har flere satelitter til rådighed inden flyvning

 

Som du kan se, kan brugen af de forskellige modes kraftigt forbedre og sikre din flyvning. Oversigten i vores artikel her burde kunne hjælpe dig til at vurdere og bruge de forskellige modes efter dit behov. Sørg for grundigt kendskab til de forskellige modes fra din manual så du kan bruge dem korrekt. Ved at bruge den teknologi du har til rådighed optimalt, kan du koncentere dig om at nyde din flyvning, optage fotos og beskytte din drone mod uheld.

 

Vi vil opfordre dig til at starte i GPS mode og så ellers udforske de forskellige modes og træne dem i åbent terræn uden forhindringer til du har godt kendskab til dem og derefter rykke videre til den næste.

 

Hvad er din erfaring med de forskellige modes? Flyver du altid i den samme eller skifter du konstant mode? Lad os høre din kommentar herunder.