Ulovlig Droneflyvning Kan Være Dyrt

En lige (u)lovlig drone-entusiast har i denne uge fået en bøde af Trafikstyrelsen for at flyve over et villakvarter. Trafikstyrelsen siger en pressemeddelelse, at de har udskrevet den hidtil højeste bøde for ulovlig flyvning til en person i Vejle der havde overtrådt reglerne for flyvning med droner.

 

Det er desværre nok ikke alle der tænker over, at der er forholdsvis strenge krav til flyvning med droner. Overholder man ikke reglerne koster det altså et større beløb.

 

Trafikstyrelsen skriver, at det kostede vedkommende en bøde på 3.500 kroner for at flyve gentagne gange over et villakvarter.

 

Reglerne for flyvning med drone foreskriver, at man skal være mindst 150 meter fra bymæssig bebyggelse eller offentlig vej, ligesom man heller ikke må flyve, så man potentielt udsætter andre for fare. Man må derfor heller ikke flyve over et villakvarter medmindre man har indhentet tilladelse fra Trafikstyrelsen.

 

Ifølge Jesper Rasmussen, der er vicedirektør i Trafikstyrelsen, afspejler bødens størrelse det ansvar, der følger med at sende en drone i luften.

 

“Med bøden på 3.500 er det gjort meget klart, at disse regler skal tages yderst alvorligt, og hvis man ikke gør, så bliver det dyrt. Bødens størrelse afspejler netop, at man skal udvise stor varsomhed og respekt, når man flyver med drone.”

Man kunne desværre nok frygte at udbredelsen af droner til hobbybrug ville vi gøre, at vi vil se sager med entusiaster og hobbybrugere der ikke kender til, eller har respekt for flyvereglerne, og at det ville medføre mere dårlig presse for os andre der benytter droner professionelt og gør vores yderste for altid at overholde reglerne.

 

Vi kan da også kun opfordre til, at man sætter sig ind i flyvereglerne og overholder dem.

 

Har du oplevet eksempler på personer der har fløjet uansvarligt? Hvad gør du selv? Og ville du tage kontakt til en operatør der var i gang med at overtræde flyvereglerne?