4 Måder Droner Kan Gøre Nytte (og vareudbringning er ikke en af dem)

Når folk taler om hvad gavn vi egentlig kan få af droner så falder talen ofte på ting som Amazon’s PR stunt med at levere dine indkøb med en drone. Men det burde den ikke.


Tænk i stedet på: Hvor er det besværligt, dyrt eller farligt at placere et par menneskeøjne?

Det er på disse områder vi virkelig kan få gavn af droner.

Her er fire eksempler:

  1. Landbrug – er som regel øverst på listen. Som tidligere Wired redaktør Chris Anderson nævnte som ny-udnævnt CEO for drone fabrikanten 3D Robotics, ved en XOXO konference i oktober 2013, så kan en drone fra 100 m og op, opdage forskelle i vækst – som fx. et underjordisk vandløb der kan få druer til at vokse lidt hurtigere – og som ellers ville gå bondens næse forbi ved at han blot gik en tur gennem sine marker. Landbrugsorganisationer i USA har forklaret hvordan de kan bruge droner til at overvåge marker med (nær)infrarødt lys. Lyset påviser hvilke afgrøder der har en høj koncentration af klorofyl (tænk på NASA’s rødtonede landskabsfotos), noget der til gengæld kan fortælle bonden hvilke områder der har fået for meget gødning, hvilket udover at være en unødvendig udgift, også er en unødvendig belastning af miljøet.

  2. Civilingeniører – kan også udnytte droner i deres arbejde. Droner kan bidrage ved årlige broinspektioner – som foreslået af ingeniører selv. En verden hvor droner bidrager til et mere sikkert inspektionsarbejde: ingeniører der ikke behøver rapelle udover siden af en bro, eller blive hejst udover en brokant i en kran, vil i høj grad være med til at fjerne nogen er de “Er de flyvende robotter ikke meget farlige” udsagn man nogen gange hører.

  3. Journalistik – et område der har tillokkende muligheder for drone-assisterede opgaver – og her taler vi ikke om paparazzi fotos. Droner tilbyder muligheder som dokumentation af tornado-/tsunami og andre naturkatastrofer i områder der ellers vil være svært tilgængelige. Noget der allerede er gjort i Little Rock, Arkansas i april 2014.

  4. Redningsarbejde – har allerede fået gavn af et ekstra sæt robotøjne. I en brand i en mine i Connecticut i januar 2014, brugte brandfolkene en drone fløjet af en frivillig brandmand, for at se hvor tæt branden var på et område med sprængstoffer. Svaret var 15m, eller langt nok væk til at slukningsmandskabet kunne sendes ind. Og andre brandstationer i USA har allerede nævnt at de nu vil købe en drone.

Men indtil kommerciel brug af droner er blevet mere udbredt her i Danmark – og indtil offentligheden generelt ikke er nervøse for brugen af dem – vil det ikke være fuldt forståeligt i den brede offentlighed, at flyvning med droner rent faktisk kan have et fornuftigt praktisk formål.


Der er absolut intet teknisk eller økonomisk argument for, at Danmark ikke skulle være med helt fremme i brugen og udviklingen af kommerciel brug af droner, og det er helt uforståeligt, at det endnu en gang ser ud til at udviklingen i Danmark er år efter lande som USA.


Hvad er I bange for når I sidder hos et ingeniørfirma, en brandstation eller avis og ser hvilke teknologiske muligheder I kan udvikle eller bruge nu? Hvorfor afvente at en ny teknologi har været i brug i andre lande i årevis? Kom fremad og bidrag til udviklingen.


Vi er sikker på, at efterhånden som det går op for de forskellige brancher hvor stor en nytte droner kan have, så skal det nok blive mere og mere udbredt, og om nogle år er det formentlig en ligeså naturlig del af hverdagen som det at se en motorcykel med udrykning.


Vi er bare ikke first-movers i Danmark eller hvad? Hvad syntes du om kommerciel brug af droner i Danmark? Kan vi bruge droner til noget, eller er der for mange risici i forhold til hvad de kan?